Ανέβασε φωτογραφία

Μεγέθυνση:

Μετακινήστε την εικόνα για να επιλέξετε το μέρος της εικόνας που θα βγει στην εκτύπωση του πίνακα σε καμβά.
Ανάλογα τις διαστάσεις και το σχήμα ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση χιλιοστών στην τελική εκτύπωση.

Βήμα 1: Επιλέξτε εικόνα
Βήμα 2: Επιλέξτε σχήμα
Βήμα 3: Επιλέξτε μεγέθυνση
Η μεγέθυνση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της εκτύπωσης.
Βήμα 4: Επιλέξτε διάσταση
Τιμή:


Εκτιμώμενος χρόνος παραγωγής:
Καμβάς σε τελάρο: 5-6 εργάσιμες μέρες
Καμβάς σε τελάρο με πλάτη-κορνίζα: 8-10 εργάσιμες μέρες